Резервации +359 894 / 737 017

Политика за защита на личните данни на „КРИСОЛИНА” ООД

1. ”КРИСОЛИНА” ООД, седалище гр. Варна, град Варна, кв. „Чайка” ул. „Рупи“ №108, ”, вписано в Търговския регистър с ЕИК 148003904,
В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на „КРИСОЛИНА” ООД за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни. Предоставянето на лични данни на сайта white-house-varna.com или в офиса на „КРИСОЛИНА” ООД е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите предлагани от „КРИСОЛИНА” ООД са предназначени само за пълнолетни лица, навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от „КРИСОЛИНА” ООД на непълнолетни лица.

”КРИСОЛИНА” ООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.

Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

”КРИСОЛИНА” ООД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате „КРИСОЛИНА” ООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

Използвайки уеб сайта ни ние съхраняваме данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга.

В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого?

Посетители на сайта, собственост на „КРИСОЛИНА” ООД

Посетител е всяко лице заредило сайтовете на „КРИСОЛИНА” ООД в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от „КРИСОЛИНА” ООД:

Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.

Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.

Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на „КРИСОЛИНА” ООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.

Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 5 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на „КРИСОЛИНА” ООД.

Потребители

Клиенти, които са се регистрирали в сайта white-house-varna.com

Категории данни които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес.

Цели на обработването: улесняване на пускането на заявки и осъществяване на резервации от страна на потребителя. Автоматично попълване на формите за запитвания, както и допълнителна функционалност по абонамент за определени обекти и оферти от списък с избрани такива.

Срок на съхранение: до 5 години.

Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

Потребители попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта white-house-varna.com)

Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.

Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.

Срок на съхранение: 5 години

Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Клиенти на „КРИСОЛИНА” ООД, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.

Цели на обработването: хотелско настаняване; включване в програма за лоялни клиенти.

Срок за съхранение: 5 години

Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Хотелиери, Туристически агенции и други контрагенти на „КРИСОЛИНА” ООД

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕИК, Адрес, Телефонен номер, e-mail и др.

Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между „КРИСОЛИНА” ООД и контрагентите, Сключване на договори,

Бизнес комуникация.

Срок за съхранение: 5 години след прекратяване на правоотношението.

Правно основание за обработването: Изпълнение на договор.

Кой друг може да получи данните Ви?

”КРИСОЛИНА” ООД при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:

  • има изрично съгласие от ваша страна;
  • има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
  • Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и „КРИСОЛИНА” ООД - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. „КРИСОЛИНА” ООД извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.

Във връзка с предоставеното право на изтриване „КРИСОЛИНА” ООД Ви уведомява, че след получаване на изявление от Вас и в случай, че не съществува законово основание, което задължава „КРИСОЛИНА” ООД да продължи да съхранява и/или обработва Вашите лични данни, ще извършим действия по заличаването им в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на изявление в посочения смисъл.

Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имат право да подадат жалба, в която да изложат своите оплаквания.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт и предоставяне на качествена услуга на клиента от „КРИСОЛИНА” ООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на „КРИСОЛИНА” ООД.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Защото времето

превърна всичко това в традиция!